Impian Rimba Resort

Tempahan

Untuk tempahan, lengkapkan borang di sebelah kanan. Ini bukanlah tempahan terus. Kami akan menghubungi pihak saudara/saudari kelak untuk mengesahkan tempahan. Untuk pertanyaan terus, boleh juga menghubungi kami dengan maklumat berikut:

IMPIAN RIMBA RESORT ENTERPRISE
Lot 8944, Batu 22, Jalan Pangsoon,
Hulu Langat, 43100 Selangor.
Tel : 03 – 90211221 Fax : 03 – 90211217

Haji Ishak : 019 – 2235304
Diyana : 017 – 5391300
E-mail : impianrimba@yahoo.com


malam

 Peribadi Keluarga Korporat

orang

 

hulu langat resort | chalet hulu langat