Impian Rimba Resort

Kemudahan

Impian Rimba menyediakan beberapa kemudahan untuk keselesaan pengunjung.

Dewan Aktiviti Luar

dewan-luar

Dewan ini sesuai untuk dijadikan dewan makan untuk aktiviti keluarga mahupun korporat. Boleh juga di gunakan untuk tempat berkumpul.

Dewan Berhawa Dingin

dewan-seminar

Impian Rimba mempunyai tiga buah dewan berhawa dingin, sesuai untuk latihan atau seminar. Klik gambar untuk maklumat lanjut tentang dewan-dewan yang terdapat di Impian Rimba.

Wakaf Istirehat

wakaf

Sama ada untuk kegunaan hari keluarga, latihan korporat mahupun perkelahan sehari, wakaf-wakaf ini sesuai sebagai ruang istirehat dan tempat berteduh.


Selain daripada kemudahan ini, Impian Rimba juga menyediakan pelbagai kemudahan asas lain untuk pengunjung seperti:

  • Surau
  • Padang Permainan/Sukan
  • Tandas

 

 

hulu langat resort | chalet hulu langat